СУ "Иван Вазов" Мездра
27 юни 2019 ПРИЕМ 2019/2020

ОБРАТНО

ПОЛУЧАВАШ

знания, умения и компетентности, свързани със задълбоченото овладяване на хуманитарните науки.

Обучението по български език и литература е приоритетно, тъй като дава възможност за формиране на задълбочени знания в областта на словесното изкуство, позволява на учениците да осмислят процесите в българската и световната култура.

Чрез предметите История и цивилизация и География и икономика се  придобива солидна подготовка, необходима за по-нататъшната  реализация в хуманитарните специалности на висши учебни заведения.

В процеса на обучение се затвърждават уменията за учене, за развиване на критично мислене и самостоятелното обработване на информация, за изразяване на собствена позиция.

Съчетават се най-съвременни технологии с интерактивни уроци


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Солидна подготовка за Държавните зрелостни изпити.

Прием във ВУЗ за специалностите: ПРАВО, ЖУРНАЛИСТИКА, ЛИНГВИСТИКА, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ИСТОРИЯ, ИКОНОМИКА

Работа в сферата на правосъдието,  социални дейности, образование

 

ОБРАТНО