СУ "Иван Вазов" Мездра
27 юни 2019 ПРИЕМ 2019/2020

ОБРАТНО

ПОЛУЧАВАШ

Знания, умения и компетентности, свързани с използване на модерни софтуерни продукти и прилагане на информационните технологии в бизнеса и уеб дизайна.

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите тази специалност могат да работят като специалисти в управленската йерархия на съда, прокуратурата, нотариат, Агенция по вписванията, в адвокатски кантори, при частни съдебни изпълнители и други структурни звена на съдебната система.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТA

 Съдебните служители ръководят работата на администрацията в съда, организират, контролират и отговарят за връзките между служителите в съда и с другите

ОБРАТНО