СУ "Иван Вазов" Мездра
27 юни 2019 ПРИЕМ 2019/2020

ОБРАТНО

ПОЛУЧАВАШ

 знания, умения и компетентности, свързани с използване на модерни софтуерни продукти и прилагане на информационните технологии в бизнеса и уеб дизайна.

 ОРГАНИЗАТОРЪТ  НА ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични и динамични уеб страници.

Разработва идеен проект, определя изискванията по отношение на дизайн, функционалност и сигурност, избира протоколи, сертификати и технологии за комуникация.
В своята дейност използва различни описателни и процедурни езици за програмиране, софтуерни продукти за обработване на графични изображения, аудио и видео файлове.

 

ОБРАТНО